เอกสารดาว์นโหลด งานบุคลากร
                      click  บันทึกการเปลี่ยนเวร
click  ใบสมัครครูอัตราจ้าง
click  ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
click  รายงานการอบรม ประชุม             
click  ใบลาออกจากราชการ