นายโอภาส สำราญชื่น
         new2 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2562
         new2  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี
                          click ประวัตินายโอภาส   สำราญชื่น
                        new2     ไทยรัฐ                          
        click

facebook_01
        click พิธีกรรมตั้งศาลพระภูมิบวงสรวงองค์พระวิษณุและทำบุญขึ้นปีใหม่
        click วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช