นางสาว จณิสตา ประจักษ์สูตร์     new2    นิเทศติดตามการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนฯ
     new2  Google sites.โดนัทจิ๋วJNจันทบุรี
     new2    พิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ   
     new2  การประกวดร้องเพลง ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
     click
 ประวัติ นางสาว จณิสตา  ประจักษ์สูตร์   


                       
     click         
  https://www.sanook.com/           
      
     click  
  โดนัทจิ๋ว JN จันทบุรี 

     click
facebook_01