จันทิมา วิเศษชาติ

                 new2     โครงการประกวดร้องเพลง ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2562
                 new2 การแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
                 new2 กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563
                       
                 click
                 
 ประวัติจันทิมา  วิเศษชาติ
                 click    https://www.sanook.com/     
                 click   เวปไซต์ไทยรัฐ

                 click
facebook_01