ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 (รอบเช้า)

1
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 06.45  ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นางสาวสิเรียม พวงกัน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดโค้งสนามเป้า

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11