ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 (รอบค่ำ)

1
   วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.15 น. ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพีิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11