โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

LINE_ALBUM___2566_230913_7
  วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลึัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

LINE_ALBUM___2566_230913_1 LINE_ALBUM___2566_230913_11 LINE_ALBUM___2566_230913_15 LINE_ALBUM___2566_230913_13 LINE_ALBUM___2566_230913_14
LINE_ALBUM___2566_230913_15 LINE_ALBUM___2566_230913_18 LINE_ALBUM___2566_230913_20 LINE_ALBUM___2566_230913_21