ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 ปีงบประมาณ 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

LINE_ALBUM___2565_230913_8
  วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลึัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

LINE_ALBUM___2565_230913_1 LINE_ALBUM___2565_230913_2 LINE_ALBUM___2565_230913_3 LINE_ALBUM___2565_230913_4 LINE_ALBUM___2565_230913_5
LINE_ALBUM___2565_230913_6 LINE_ALBUM___2565_230913_7 LINE_ALBUM___2565_230913_9 LINE_ALBUM___2565_230913_9 LINE_ALBUM___2565_230913_11
LINE_ALBUM___2565_230913_12 LINE_ALBUM___2565_230913_13 LINE_ALBUM___2565_230913_14 LINE_ALBUM___2565_230913_15 LINE_ALBUM___2565_230913_18
LINE_ALBUM___2565_230913_19 LINE_ALBUM___2565_230913_20 LINE_ALBUM___2565_230913_21 LINE_ALBUM___2565_230913_22