กีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

1
           นายสำรวย   โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ผู้บริหาร ครูผู้ควบคุม และ นักกีฬา และนักกรีฑา ได้เข้าร่วม " การแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร "สามมุขเกมส์" ครั้งที่ 14 ประจำปี การศึกษา 2562 " ตั้งแต่ วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี นำโดย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
พร้อมด้วยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 12 จังหวัด ในภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดยอาชีวศึกษาจังหวัด ชลบุรี ดำเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
ลำดับที่  รายการ ผลการแข่งขัน หมายเหตุ
1. มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่น นน.ไม่เกิน 49 กก.        ชนะเลิศ       เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ระดับ ชาติ
2. วิ่ง 200 ม. ชาย ชมเชย -
3. วิ่ง 400 ม. ชาย ชมเชย -
4. วิ่ง 800 ม. หญฺิง ชมเชย -
5. วิ่ง 1,500 ม. หญฺิง ชมเชย -
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13