ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา (เย็น)

1

          นายสำรวย    โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม "วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 พระชนมพรรษา 67 พรรษา (ช่วงเย็น)" โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10 ร่วมกับตัวแทนข้าราชการ และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 - 20.00 น.
2 3 4 5 6
7 8 8 10 11
12 13 14 15 16