ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

ปิดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ แต่งหน้าและการดูแลผิวพรรณ ประจำปีการศึกษา 2562

1

   วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ.ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 2  นำโดยนายสำรวย  โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธานในพิธี
และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและการดูแลผิวพรรณ ประจำปีการศึกษา 2562" มีคณะผู้บริหาร
ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาระยะสั้น เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน โดยมีวิทยากรที่มี ความชำนาญมาให้ความรู้ประสบการณ์
ทำงาน จาก บริษัท โอ.ซี.ซี จำกัด (มหาชน) 
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26