ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

ร่วมงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1

      วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ. อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   นำโดยนายสำรวย   โพธิ์ไทรย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สารพัดช่างจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วม "ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร (ในช่วงเช้า) และร่วมวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล ร่วมกับตัวแทนข้าราชการ และหน่วยงานต่างๆ
ในจังหวัดจันทบุรี (ในช่วงเย็น)
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
17 19 20 21