พิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว

1

    วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562  ณ. หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  นำโดย นายสำรวย โพธิ์ไทรย์  ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม "พิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว" และพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฯ
2 3 4
5 6 7
8 9 10