การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" ประจำปี 2562

1

          วันที่ 2 - 4 กันยายน 2562 ณ. จังหวัดลพบุรี นำโดย นายสำรวย โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  และ นายสุรศักดิ์ คำมั่น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม "การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" ประจำปี 2562
และอยู่เป็นให้กำลังใจ นายอดิศร ดีศรี มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่น นน.ไม่เกิน 49 กก.ตัวแทนจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน
2 3 4 5
6 7 8 9