วางพานพุ่มและถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ

1

     วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 -11.00 น.ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และคณะ เข้าร่วม"วางพานพุ่มและถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช " 

2 3 4 5
6 7 8 9