พิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ

1

        วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  ว่าที่ร้อยเอกบพิตร   บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
มอบหมายให้นายไพรฑูรย์  สุขผลานันท์ รองฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้า
ส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ประชาชนร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2 3 4 5
6 7 8 9