วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

1

           วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563  ณ ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  ว่าที่ร้อยเอกบพิตร   บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
มอบหมายให้นายวิเชียร ถมจอหอ รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ" โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน
ประชาชนร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะโดยผู้ร่วมงานได้ร่วมกันวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2 3 4 5