การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ชาติ ปีการศึกษา 2562

1.

   ว่าที่ร้อยเอกบพิตร   บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้แผนกต่างๆ เข้าร่วม "การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ
ชาติ ปีการศึกษา 2562"
ที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด และ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ในวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563
มีรายการ
เข้าร่วมการแข่งขันและได้รางวัลดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้
ประเภททักษะ ผลการแข่งขัน     ระดับเหรียญรางวัล     สาขา
1.ประกอบอาหารจานเดียว รองชนะเลิศอันดับที่ 1    เหรียญทอง อาหารและโภชนาการ
2.แต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว รองชนะเลิศอันดับที่ 2  เหรียญทอง วิชาเสริมสวย
3.ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง) -  เหรียญทองแดง วิชาเสริมสวย
4.ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
(Mobile Amplifier)
-  เหรียญทองแดง วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31