พนักงานราชการครูได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1


       วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
       1. นางสาววราภรณ์ โอภาโส  ได้บรรจุราชการที่ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี                                                                                                     2. นายธนิต เนืองเฉลิม ได้บรรจุราชการที่ วิทยาลัยเทคนิคตราด                                                                                                                         3. นายพงษ์สิทธิ์ พิริ ได้บรรจุราชการที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี        

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21