พิธีลงนามบันทีกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนสพฐ.

1


              วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้เกิดความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ฯ" ,โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ,โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ,โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ,โรงเรียนวัดจันทนาราม ,โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ,โรงเรียนบ้านแก้ว ,โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ,โรงเรียนวัดสามผาน ,โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ,โรงเรียนยอแซฟวิทยา

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15