ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2563

1


        วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาระยะสั้น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2563 นำโดยนายสุนทร เรืองวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมพุทธะสัมเร็จ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15