ร่วมแสดงความยินดีศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีในโอกาสย้าย

1
              วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีในโอาสย้ายดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
1 2 3 4 5