พิธีกฐินพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น

1


           วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าศึกษาดูงาน และเข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
2 3 4 5 7