พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

1

             วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายสมหวัง สุขจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารอาชีวศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
1 2 3 4 6
7 8 9 10 11
12 14 15 16 13
17 20 21 22 24
25 28 27 30 29