ร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก ประจำปี 2564

1
    วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นางจิณาริน แสงเรือง หัวหน้างานแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก ประจำปี 2564 พิธีถวายสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) พิธีบวงสรวง และพิธีสงฆ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย)

3 2 4 5 6