Get Adobe Flash player
 
ประกาศ กำหนดการลงทะเบียน ปวช.1 12 พ.ค. 2558 ปวช.2,3 6-7 พ.ค. 2558 และ ปวส.1,2 6-8 พ.ค. 2558

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

Home


บุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย