Get Adobe Flash player
วช.จันทบุรี ยินดีต้อนรับคณะประเมินศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับ 3 ดาว วันที่ 24 พย. 57

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

Home


บุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย