Get Adobe Flash player
**** ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.10 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ **** เปิดรับสมัครครู สาขางาน อาหารและโภชนาการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 (ในวันและเวลาราชการ)

ตาราง ครูและนักเรียนบุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย