Get Adobe Flash player
 
**เปิดรับสมัคร นร.ระดับ ปวช.1 นศ.ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 1/58 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 29 พ.ค.58**

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

Home


บุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย