Get Adobe Flash player
****__มอบตัวนักเรียน ระดับ ปวช.1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 เม.ย 60 (เวลา 08.00 - 12.00 ที่หอประชุม) ลงทะเบียน ระดับ ปวช.2,3 วันที่ 2 พ.ค 60, ระดับ ปวส.1 วันที่ 3 พ.ค 60, ระดับ ปวส.2 วันที่ 4 พ.ค 60 **** เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับ ปวช.ภาคปกติ และ นักศึกษา ระดับ ปวส (ภาคค่ำ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 พ.ค.60 ( ติดต่อ 039-324533 ต่อ 110 งานทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.) ในวันราชการ *****__ประกาศรายชื่อที่ผ่านการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการ __****

ตาราง ครูและนักเรียนบุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย