Get Adobe Flash player
***** ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ผลสอบ ภาค ก,ข) พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู (วิชาช่างยนต์) ***** เปิดรับสมัคร นักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และหลักสูตร ระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ติดต่องานทะเบียน 039-324533 ต่อ 110 เวลา 08.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.- 16.30น. วัน เวลา ราชการ) ***** ให้ นักเรียน นักศึกษา เข้าไปปรับปรุง ข้อมูล เรียนจบพบงาน ที่ http://www.v-cop.go.th/v-cop (รหัสผ่านของ นักเรียน นักศึกษา คือ รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก) *****


บุคลากร สาขานวดแผนไทย


                                 
     5
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
(ชำนาญการนวดแผนไทย)
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย