Get Adobe Flash player
**** เปิดรับสมัครนักเรียน และ นักศึกษา ระยะสั้น ถึง วันที่ 31 พ.ค. 60 ( ติดต่อ 039-324533 ต่อ 110 งานทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.) ในวันราชการ ****

ตาราง ครูและนักเรียนบุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย