Get Adobe Flash player
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน นักเรียน ระดับ ปวช. 22-23 ก.ย 57 และ นักศึกษา ระดับ ปวส. 1-3 ต.ค. 57

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

Home


บุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 

นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย