Get Adobe Flash player
วช.จันทบุรี จะออกบริการประชาชนโครงการ Fix it center ทั้งหมด 4 ศูนย์พร้อมกัน วันที่ 14-20 ก.ค.57

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

Home


บุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 

นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย