Get Adobe Flash player
****แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ใหม่ เป็นเบอร์ 039-324533 ****__แจ้งกำหนดกำหนดการการสอบ V-NET ระดับ ปวช.3 สอบวันที่ 25 ก.พ. 60 และ ระดับ ปวส.2 สอบวันที่ 26 ก.พ. 60 สนามสอบที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี (เวลา 08.00 - 15.30 น.)*****___วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับ ปวช.ภาคปกติ และ นักศึกษา ระดับ ปวส (ภาคค่ำ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อ 039-324533 ต่อ 110 (งานทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.) ในวันราชการ*****

ตาราง ครูและนักเรียนบุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย