Get Adobe Flash player
 
วิทยาลัยสารพัดจันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ครู) เสริมสวย ชาย หรือ หญิง

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

จัดซื้อจัดจ้าง คุรุภัณฑ์

Home


บุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย