Get Adobe Flash player
 
เปิดรับ นร.นศ. ใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พ.ค 59 และ ปฐมนิเทศ นร.นศ. ใหม่ในวันที่ 13 พค.59 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

Home


บุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย