Get Adobe Flash player
**** วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับ อศจ.จันทบุรี ในวันที่ 23-24 พ.ย.60 **** เปิดรับสมัคร นักเรียน ระยะสั้น วิชาเบเกอรี่ หลักสูตร 150 ชม. สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 039-324533 ต่อ 110 (งานทะเบียน)**** ให้ นักเรียน นักศึกษา เข้าไปปรับปรุง ข้อมูล เรียนจบพบงาน ที่ http://www.v-cop.go.th/v-cop (รหัสผ่านของ นักเรียน นักศึกษา คือ รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก) ****

ตาราง ครูและนักเรียนบุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย