Get Adobe Flash player
***** วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญ ช่อสะอาด "ต้านยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โอเอซีส ซีเวิลด์ จังหวัดจันทบุรี ****** รับมอบตัวนักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ในวันที่วันที่ 2 เม.ย.61____เปิดรับสมัคร นักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ติดต่องานทะเบียน 039-324533 ต่อ 110 เวลา 08.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.- 16.30น.)___ให้ นักเรียน นักศึกษา เข้าไปปรับปรุง ข้อมูล เรียนจบพบงาน ที่ http://www.v-cop.go.th/v-cop (รหัสผ่านของ นักเรียน นักศึกษา คือ รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก) ******


บุคลากร สาขานวดแผนไทย


                                 
     5
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
(ชำนาญการนวดแผนไทย)
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย