Get Adobe Flash player
**** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (รายละเอียดสอบถามได้ที่เบอร์ 039-324533 ต่อ 105 งานบุคลากร)***** //// ให้ นักเรียน นักศึกษา เข้าไปปรับปรุง ข้อมูล เรียนจบพบงาน ที่ http://www.v-cop.go.th/v-cop (รหัสผ่านของ นักเรียน นักศึกษา คือ รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก) ****

ตาราง ครูและนักเรียนบุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย