Get Adobe Flash player
 
นร.นศ. ระยะสั้นลงทะเบียน 3 ต.ค - 4 พ.ย 59 ระดับ ปวช. ลงทะเบียน 10 ต.ค. 59 ระดับ ปวส. 5-6 ต.ค.59

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

จัดซื้อจัดจ้าง คุรุภัณฑ์

Home


บุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย