Get Adobe Flash player
****___เปิดรับสมัครหลักสูตรการขัดหน้า - นวดหน้า เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์หลักสูตร 75 ชั่วโมง ติดต่อ 039-330125 ต่อ 110 หรือ คุณครูวราภรณ์ โอภาโส เบอร์โทร 086-1496896___*****___นักเรียน นักศึกษา ที่จะผ่อนผันการตรวจเลือก เข้าเป็นทหารกองประจำการ และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ได้ที่ ห้องกิจกรรม ระหว่าง วันที่ 4 - 20 มกราคม พ.ศ.2560**** "เสด็จสู่สวรรคาลัย"ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ปวงข้าพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี __*****

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

จัดซื้อจัดจ้าง คุรุภัณฑ์บุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย