บุคลากร สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

          images-stories-image_2022-personnel-01-180x200
นายโชคดี  สิริกันภัย
(ครูผู้ช่วย)
ป.ตรี วศบ.ไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า


          2   
                                         นายอดิเรก     แสงคล้อย
(ครูพนักงานราชการ)
ป.ตรี วทบ.เทคโนโลยีฯ ไฟฟ้า
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า