บุคลากร สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

          2
นายอดิเรก     แสงคล้อย
(ครูพนักงานราชการ)
ป.ตรี วทบ.เทคโนโลยีฯ ไฟฟ้า
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า


          3_64       
                                         นายวันชัย ปล้องเงิน
(ครูอัตราจ้าง)
ป.ตรี อส.บ เทคโนโลยีไฟฟ้า