บุคลากร สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
            
x
            4_64
                               นายดุสิต   จันทสิทธิ์
(ครูอัตราจ้าง)
อส.บ เครื่องมือวัดและควบคุม