บุคลากร สาขานวดแผนไทย


                                 
     5
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
(ครูอัตราจ้าง)

ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย