บุคลากร สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
             


         02
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายณฐพล ชวโนสุ
(ครูผู้ช่วย)
ป.ตรี
               2
นายธีรพันธ์   สุขสบาย
(พนักงานราชการครู)

ป.ตรี วศบ.วิศวกรรมเครื่องกล

 
         3
 นายพลพงษ์    ปัญญา
(พนักงานราชการครู)
ปทส.เครื่องกล

 


                6
              
                                    นายนฤนาท   ประชุมสุข
(พนักงานราชการครู)
ปทส.เครื่องกล