บุคลากร สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
                                               1
นางสาวจรรยา   พิพิธกุล
ป.ตรี ภาษาอังกฤษ

(ครู คศ.2)
หัวหน้า สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
 
x
x
       phansuk
นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณโสภา
(ครูผู้ช่วย)
กลุ่มวิชา พลศึกษา