ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา


บุคลากร สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
                                                 1
นางสาวจรรยา   พิพิธกุล
ป.ตรี ภาษาอังกฤษ

(ครู คศ.1)
หัวหน้า สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
 
x
x
       2
นางสาวสุดารัตน์   แท่งทอง
ป.ตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ครูอัตราจ้าง)