บุคลากร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
                   1              
                       นางธารทิพย์   ภิรมย์ลาภ
                               (ครู คศ.2)
             หัวหน้า สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


                                click ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
click คลิปประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
click

การทำขนมเปี๊ยปัง การเรียนการสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

click การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ