โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it centernew2 Fix it center บ้านทุ่งแตงโม ม.10 อบต.ท่าช้าง
click ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2563 
click ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ อบต.อ่างคีรี
click ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ เทศบาลมะขาม
click ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ รร.ขลุงรัชดา
click ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ รร.ท่าใหม่พูลสวัสดิ์
click ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ อบต.หนองซิ่ม
click ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ อบต.บางชัน
click ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ อบต.บางกะไชย
click ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ อบต.ตะกาดเหง้า
click ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2558 ชุมชนย่อยที่ 10 (ปีงบประมาณ 2558)
click ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2558 ศูนย์ ร.ร คิชกูฎ (ปีงบประมาณ 2558)
click ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2558 ศูนย์ รร.เนินมะหาด (ปีงบประมาณ 2558)
click ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2558 ศูนย์คลองพลู (ปีงบประมาณ 2558
       click ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2558 ศูนย์ รร.จันทเขลม (ปีงบประมาณ 2558) 
click ศูนย์เทศบาลเมืองท่าช้าง (ปีงบประมาณ 2557)
click ศูนย์เทศบาลเมืองจันทนิมิต (ปีงบประมาณ 2557)
click ศูนย์เทศบาลตำบลอ่างคีรี (ปีงบประมาณ 2557)
click ศูนย์ อบต.รำพัน (ปีงบประมาณ 2557)